Praktijk Heart vs. Brain - Coaching                            
 

 

 

 

Kinderen met autisme spectrum stoornissen (ASS) komen nog altijd te laat in zorg, hoewel 80% van de ouders in de eerste twee levensjaren al duidelijk zorg ervaart. Gemiddeld zit er 3 jaar tussen het moment dat er eerste zorgen zijn en de start van de hulpverlening. Hierdoor blijven ontwikkelingskansen bij het kind onbenut en neemt de stress binnen de betreffende gezinnen fors toe.

Uit onderzoek blijkt dat het verloop van een autisme spectrumstoornis positief beïnvloed kan worden als de diagnose zo vroeg mogelijk gesteld wordt en, als behandeling nodig is, deze zo vroeg mogelijk begint.

Diagnose vroegsignalering autisme

Het is inmiddels mogelijk om jonge kinderen (onder de leeftijd van 6 jaar) te identificeren als kinderen waarbij het risico bestaat dat zij een vorm van autisme ontwikkelen.

Problemen voorkomen

Het vroeg kunnen vaststellen van autisme is belangrijk om te voorkomen dat een positieve ontwikkeling van kinderen met autisme wordt gefrustreerd. Het onbegrip leidt tot secundaire klachten zoals gebrek aan zelfvertrouwen, uitstoting in de peergroep, gedragsproblemen, problemen tussen ouder, kind en familie, problemen op school, etc.