Praktijk Heart vs. Brain - Coaching                            
 “Seksueel kindermisbruik is zo naar dat je het gewoon niet wilt weten.”


Eigenlijk kunnen en willen we het niet geloven dat kleine kinderen en baby’s regelmatig slachtoffer zijn van seksueel misbruik en mishandeling. Toch gebeurt het veel vaker dan we denken. De gevolgen van seksuele kindermishandeling wordt vaak omschreven als traumatiserend: zo kwetsend dat het slachtoffer er diepe, moeilijk te genezen psychische wonden aan overhoudt.

Mensen die als kind seksueel misbruikt zijn, hebben daardoor vaak een negatief zelfbeeld. Vaak zijn slachtoffers ook erg onzeker en hebben ze moeite te bepalen wat ze willen en plezierig vinden. Ze laten zich eerder leiden door wat (ze denken dat) de buitenwereld wil, dan door wat ze zelf willen. Over dat laatste tasten zij in veel gevallen in het duister.


Wantrouwen en loyaliteitsconflicten

De volwassen mensen in de omgeving van een kind zijn meestal de personen van wie je als kind houdt en afhankelijk bent. Misbruikt worden door zo’n persoon ondergraaft daarom het basisgevoel van veiligheid. Je kunt het gevoel hebben “met de vijand te hebben geheuld”, medeplichtig te zijn geweest aan wat je is overkomen. Uit lijfsbehoud kun je soms met de misbruiker mee hebben gedacht en je gevoelens hebben uitgeschakeld. Wantrouwend in het leven staan is daarvan het gevolg. Veel slachtoffers van seksuele kindermishandeling hebben problemen met het aangaan van diepere relaties. Anderen storten zich juist in onveilige relaties waardoor het seksueel geweld zich herhaalt.

Omdat de dader vaak iemand is van wie het kind houdt is hem of haar “verraden” vaak een moeilijke zaak. Veel kinderen en later als volwassene kun je daardoor  in een loyaliteitsconflicten terecht komen. Vaak is er ook sprake van een schaamte- en verantwoordelijkheidsgevoel.


Splijting: dissociatieve identiteitsstoornis (DIS)

Om overweldigende gevoelens de baas te blijven en zich aan de pijn van het gebeuren te onttrekken, kun je als kind je toevlucht hebben gezocht tot het splitsen van emoties, lichamelijke sensaties en de waarneming daarvan. Veel slachtoffers van seksueel (kinder)misbruik vertellen dat ze op het moment van het misbruik uit hun lichaam wegvluchtten, er ‘niet waren’. Dit kan leiden tot zo’n vergaande verdringen van de gebeurtenissen dat het slachtoffer deze zich later niet meer herinnert. Veelal worden hiermee ook gevoelens, zoals woede en verdriet, uit het bewustzijn verbannen. Later kan het moeilijk zijn deze weer “boven water” te krijgen. Slachtoffers van seksueel misbruik maken daarom regelmatig melding van een gevoel van innerlijke leegte.

Een voortdurende opeenstapeling van seksueel misbruikervaringen kan leiden tot ernstiger vormen van splijting: de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS). Dit is een manier om te pijnlijke en overweldigende gevoelens helemaal buiten het bewustzijn te houden. Bij DIS heeft het slachtoffer zichzelf daartoe opgesplitst in verschillende persoonlijkheden. Mensen met DIS kunnen bijvoorbeeld niet terughalen hoe ze op een bepaalde plaats terecht zijn gekomen en wat ze daar hebben gedaan.

 

Verstoorde seksuele ontwikkeling

Een seksueel misbruikt kind komt met volwassenen seksualiteit in aanraking op een leeftijd dat het daar zelf geen behoefte aan heeft. Die kennismaking gaat veelal met dwang, geweld en pijn gepaard. De eerste kennismaking met seksualiteit is dus een nare ervaring. Daarom beleven ze als volwassenen vaak weinig plezier aan het eigen lichaam en aan seksueel contact. Vrijen is niet leuk, maar beangstigend. Onbevangen genieten is er niet bij. Seksualiteit kan echter ook iets zijn wat voortdurend wordt opgezocht. Seks is een vanzelfsprekendheid geworden bij elk contact, ook al hoeft dit niet altijd prettig te zijn. Het is de vertrouwde manier geworden om aandacht en ‘liefde’ te krijgen.


Afkeer van zichzelf

Door een verstoorde relatie met het lichaam kampen veel vrouwelijke slachtoffers met eetproblemen en depressieve gevoelens. Deze kunnen gepaard gaan met de onweerstaanbare drang zichzelf te verwonden.

Mannen uiten de afkeer van zichzelf vaak op een andere manier: namelijk in agressief gedrag, dat soms in misdrijven uitmondt.

 

Lichamelijke klachten

Op fysiek gebied kunnen de pijn van en de weerzin tegen het gedwongen seksueel contact leiden tot langdurige menstruatiestoornissen en buikklachten. In de periode dat het seksueel misbruik zich afspeelt, is het slachtoffer vaak doodsbang zwanger te worden. Die angst is niet onterecht, want zwangerschap en geboorten als gevolg van seksueel misbruik komen meer dan eens voor.

In het volwassenen leven leidt het seksueel misbruik regelmatig tot ongewenste en fysiek niet verklaarbare onvruchtbaarheid. Ook maagpijn, hoofdpijn, slaapproblemen, stijve en verkrampte spieren, en concentratiestoornissen komen veel voor.


De gevolgen van seksueel misbruik op latere leeftijd?

Kinderen die zijn misbruikt, kunnen daar ook op volwassen leeftijd nog gevolgen van ondervinden, vooral als er indertijd niet goed op werd gereageerd. Volwassenen die in hun jeugd als incident te maken kregen met licht misbruik hebben geen grote kans op latere problemen. Volwassenen die in hun jeugd ernstig, langdurig misbruikt zijn kunnen klachten krijgen op vier gebieden:

Psychische klachten:

De angst die het kind als slachtoffer heeft meegemaakt kan zich later uiten in angsten, paniekreacties, depressiviteit en slaapproblemen. Die reacties treden vooral op in situaties die lijken op de vroegere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld, er niet tegen kunnen ergens alleen te zijn en bang te zijn achtervolgd te worden.

Relationele problemen:

Een kind dat zich gebruikt en verraden voelt door iemand van wie het afhankelijk was, kan op latere leeftijd anderen nog maar moeilijk vertrouwen. Dat gaat gepaard met gevoelens van machteloosheid, onzekerheid, nietswaardigheid en eenzaamheid. Soms kan dat leiden tot problemen bij het opvoeden van de eigen kinderen.

Seksuele problemen:

Seksuele toenaderingspogingen van de partner roepen meteen onaangename herinneringen op aan het misbruik. Bij sommigen is sprake van afkeer van partners en aanrakingsangst. Eigen kinderen worden heel angstig gemaakt voor mogelijk misbruik.

Gezondheidsklachten:

Soms ontstaan lichamelijke problemen, zoals hoofdpijn, buikklachten, rugpijn, maagklachten en hyperventilatie, zonder dat daar een aanwijsbare lichamelijke oorzaak voor is.


Therapie

Cognitieve gedragstherapie en/of RET (rationeel emotieve therapie). Door helpende denkpatronen aan te leren veranderen niet alleen je gedachten, maar ook de gevoelens die daarbij horen.